BekendmakingMelding geluid Zijlstroom

Driegatenbrug
Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 79
Datum: 30 september 2016 van 22.00 uur tot 02.00 uur

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 79  Leiderdorp Nederland