BekendmakingMelding graven proefsleuven Zijlkwartier

Graven proefsleuven Zijlkwartier

In het Zijlkwartier worden vanaf de week van 20 april proefsleuven gegraven aan de Zijloordkade. Deze proefsleuven zijn nodig om de exacte ligging van een hoogspanningskabel inzichtelijk te maken. De werkzaamheden dienen ter voorbereiding van de uitvoering van maatregelen om de waterhuishouding in het Zijlkwartier te verbeteren.

Het graven van de proefsleuven vindt plaats bij de kruisingen met de Pinksterbloem, Meijelaan, Steenbakkerslaan, Zijllaan en Zijldijk. Verkeer kan hiervan tijdelijk hinder van ondervinden. Een overzichtstekening met de exacte locaties en informatie over de eventuele verkeersmaatregelen en planning vindt u op hier.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlkwartier   Leiderdorp Nederland