BekendmakingMelding heringebruikname scholen en Kindcentrum Voorhof

Voorhof

Feest vanwege her ingebruikname van de scholen Hasselbraam, Regenboog en Kindcentrum Voorhof op 27 oktober 2017 van 14.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: Marjoleintuin 58 op de schoolpleinen van de Regenboog en Hasselbraam
Datum melding: 27 september 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Marjoleintuin 58  Leiderdorp Nederland