BekendmakingMelding incidentele festiviteit

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Bloemerd 8
Datum: 

zondag 25 mei 2014 van 16.00 tot 21.30 uur
Donderdag 29 mei 2014 van 18.00 tot 23.00 uur

 

 

Informatie