BekendmakingMelding kleine optocht

Melding APV

Kleine optocht op 29 maart 2018 om 19.00 uur vanaf gemeentehuis naar Brasserie Park voor huldiging
Locatie: Willem Alexanderlaan naar Van Diepeningenlaan
Datum melding:19 maart 2018

Informatie