BekendmakingMelding LOV bijeenkomst

Winkelhof

Een besloten bijeenkomst met LOV leden, sportcafé en nominatie ondernemersprijs op 29 november 2017 van 18.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: Hemaplein in winkelcentrum Winkelhof
Datum melding: 3 november 2017

Informatie