BekendmakingMelding Mobiele puinbreker Willem Alexanderlaan 15

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend: op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Aannemingsbedrijf van der Heijden Nistelrode B.V. zich gemeld.
De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Willem Alexanderlaan 15 Leiderdorp ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 4 juli tot en met 4 oktober 2016 gedurende 3 dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 30 juni 2016 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.

Er zijn geen bezwaar- en of beroep mogelijkheden op deze melding.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer E. Bartels via 071-4803301 of E.Bartels@odwh.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem-Alexanderlaan 15  Leiderdorp Nederland