BekendmakingMelding noodkamp plantsoen voor Munnikkenpark 7 en langs de Rijksweg A4

Noodkap
Vellen van een els staande in het plantsoen voor Munnikkenpark 7 te Leiderdorp. De kroon van de boom is dood en de boom staat scheef. Hierdoor kunnen er grote takken van de boom afvallen of kan de boom in zijn geheel omvallen. De els vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een populier in het plantsoen langs de Rijksweg A4 (tegenover Simon Smitweg 7) Een groot gedeelte van de kroon van de boom is afgebroken. Hierdoor kunnen grote takken afbreken. De populier vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Munnikkenpark 7  Leiderdorp Nederland en op Rijksweg A4   Leiderdorp Nederland