BekendmakingMelding noodkap

Noodkap
Vellen van een robinia staande nabij Ratelaarskamp 11. De boom is in slechte staat. De kroon is voor een groot gedeelte dood, de boom heeft stamschade en last van rotvorming. Hierdoor kunnen er grote takken van de boom afbreken. De boom vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ratelaarskamp 11  Leiderdorp Nederland