BekendmakingMelding noodkap

Noodkap
Vellen van een dode berk staande nabij Berkenkade nummer 7. Er kunnen grote takken van de boom afbreken en de boom kan in zijn geheel omvallen; de boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Berkenkade   Leiderdorp Nederland