BekendmakingMelding noodkap

Noodkap
Vellen van een iep staande in het plantsoen voor Coornhertdreef 22 (Basisschool de Schakel). De boom is aangetast door de iepziekte, hierdoor kunnen er grote takken afbreken of kan de boom in zijn geheel omvallen. De iep vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Coornhertdreef   Leiderdorp Nederland