BekendmakingMelding noodkap

Boterhuispolder
Vellen van een populier staande ter hoogte van Nieuweweg 3. De boom heeft veel rotvorming in zijn stam en staat scheef. De boom kan mogelijk omvallen en vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Nieuweweg 3  Leiderdorp Nederland