BekendmakingMelding noodkap dode iep Raaphorst

Ouderzorg

Vellen van een dode iep, de boom kan omvallen en vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Locatie: Raaphorst voor nr. 12

Datum ontvangst: 28 april 2017

Informatie