BekendmakingMelding noodkap dode lijsterbes Klimopzoom

Voorhof

Vellen van een dode lijsterbes, de boom kan omvallen en vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Locatie: Klimopzoom 123

Datum ontvangst: 3 mei 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom  123  Leiderdorp Nederland