BekendmakingMelding noodkap lijsterbes en sierkersen

Melding noodkap lijsterbes en sierkersen

Een lijsterbes voor Dragontuin 3 en twee Japanse sierkersen ter hoogte van Nijenrode 10 en 16 zijn dood. De kans dat er grote takken afbreken dan wel de bomen omvallen is te groot. De lijsterbes en de sierkersen leveren hierdoor gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dragontuin 3  Leiderdorp Nederland en op Nijenrode 1016  Leiderdorp Nederland