BekendmakingMelding noodkap Schoolstraat

Noodkap van een esdoorn staande ter hoogte van Schoolstraat  nummer 4. De boom is dood en er vallen regelmatig taken uit de boom; de esdoorn vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Locatie: Schoolstraat

Datum ontvangst: 23 juli 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Schoolstraat   Leiderdorp Nederland