BekendmakingMelding noodkap talud naast Van der Marckstraat

Vellen van een dode els staande in het talud naast de rijbaan voor Van der Marckstraat nummer 14. Er kunnen grote takken afbreken of de boom kan zijn geheel omvallen; de els vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van der Marckstraat   Leiderdorp Nederland