BekendmakingMelding noodkap talud Van de Valk Boumanweg

Vellen van een dode wilg staande naast de rijbaan, in het talud tegenover Van der Valk Boumanweg 214. Er kunnen grote takken van de wilg afbreken of de boom kan in zijn geheel omvallen, de wilg  vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van der Valk Boumanweg   Leiderdorp Nederland