BekendmakingMelding noodkap week 22 2019

NOODKAP
Vellen van esdoorn ter hoogte van Hoofdstraat 127. De boom heeft rot- en zwamvorming in zijn stam en kan hierdoor omvallen; de esdoorn vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie