BekendmakingMelding noodkap week 6 2019

Noodkap

Vellen van drie esdoorns, een berk en een es staande ter hoogte van de Vlaskamp – Korenbloemkamp nummer 4. De bomen verkeren in zeer slechte conditie en er kunnen grote takken uit de kroon vallen of de bomen kunnen omvallen. De esdoorns, berk en es vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een dode esdoorn en dode berk. Er kunnen grote takken uit de bomen breken of de bomen kunnen omvallen. De esdoorn en de berk vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Velen van een in slechte conditie verkerende lijsterbes. Er kunnen grote takken uit de kroon vallen. De lijsterbes vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie