BekendmakingMelding noodkappen week 10 (2021)

1 Prunus padus in de Julianastraat in het plantsoen aan de overzijde van de straat naast huisnummer 29, de boom is dood (herplantplicht, 1 Sorbus aucuparia 'Edulis' (Lijsterbes))

1 Prunus serrulata aan de Loevestein ter hoogte van huisnummers 81 tot en met 89, de boom is dood (herplantplicht, 1 Malus 'Evereste' (Sierappel))

1 Prunus serrulata bij Hartelstein 17/19, de boom is dood (herplantplicht, 1 Acer rubrum 'Scanlon' (Esdoorn))

1 Populus canadensis in de berm aan de Leidsedreef ter hoogte van de nieuwbouw, de boom is in een slechte conditie (herplantplicht, 2 Populus tremula (Ratelpopulier))
Uit de VTA-inspectie is gebleken dat de boom in slechte conditie verkeert, een matige kwaliteit heeft en een slechte toekomstverwachting. De boom wordt als risicoboom gekwalificeerd en daarom verwijderd. Er worden twee ratelpopulieren voor teruggeplaatst.

1 Acer pseudoplatanus in het bosplantsoen op het terrein van Alecto in de Bloemerd, de boom is dood (herplantplicht, 1 Betula pendula (Berk))

 

Informatie