BekendmakingMelding straatfeest Huygensdreef

Een straatfeest met barbecue van bewoners op 28 juli 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur

Locatie                                 : Huygensdreef 2 tot en met 20

Datum melding                                : 13 juni 2018

Informatie