BekendmakingMelding vervangen beschoeiing

Vervangen beschoeiing

Deze week wordt gestart met het vervangen van oeverbeschoeiing van de watergang aan het Essenlaantje, parallel aan de Schapenrustweg. De werkzaamheden duren ongeveer één week en bestaan uit het verwijderen van de huidige beschoeiing en het aanbrengen van nieuwe beschoeiing.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Essenlaantje   Leiderdorp Nederland