BekendmakingMeldingen

De Baanderij
Brandveilig gebruik Leihallen markt 16 december 2018 Kleedvermaak (2018-0163-MG01)
Locatie : Draadbaan 41
Datum ontvangst : 9 oktober 2018

Melding geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 27 oktober 2018 van 21.00 uur tot 01.00 uur
Locatie : Bloemerd 7
Datum melding : 8 oktober 2018

 

Informatie