BekendmakingMeldingen (noodkap) week 16 (2021)

Noodkap

Noodkap van een Aesculus carnea (Rode Paardenkastanje) in de Meijelaan ter hoogte van huisnummer 32C.
De boom is zwaar aangetast door kastanjebloedingsziekte rondom de gehele stam en op de gesteltakken. Tevens is de boom aangetast door zwammen.
In plantseizoen 21/22 wordt een Aesculus indica terug geplant.

Informatie