BekendmakingMeldingen APV noodkap week 35 (2021)

Prunus serrulata Kanzan ter hoogte van Drakestein 14.
De boom is dood. Er wordt in het plantseizoen 2021/2022 op dezelfde locatie een Prunus serrulata Kanzan teruggeplaatst.

Prunus serrulata ter hoogte van Mauritssingel 39 in het gazon.
De boom is dood. Na de renovatie van de Oranjewijk wordt een boom van een nader te bepalen soort teruggeplaatst.

Betula utilis var Jacemontii aan de Dotterbloemkreek voor huisnummer 58 in het plantsoen.
De boom is dood. Er wordt in het plantseizoen 2021/2022 op dezelfde locatie een Betula utilis var Jacemontii teruggeplaatst.

Acer platanoides aan de Hoofdstraat ter hoogte van huisnummer 101 in de bestrating.
De boom is dood. Er komt een nieuwe boom voor terug. Wanneer en welke moeten we nog bepalen. Dat gebeurt vanuit het project herinrichting Oranjewijk.

Fagus sylvatica aan de Berkenkade ter hoogte van huisnummer 11/12 in de beplanting.
De boom is dood. Er wordt in de buurt van de huidige locatie een Sorbus aucuparia Edulis teruggeplaatst in het plantseizoen 2021/2022.

4 Ulmus hollandica aan de Berkenkade ter hoogte van huisnummer 17/18 in de beplanting.
De bomen hebben iepziekte. Geen terugplaatsing omdat de iepen niet als boom zijn aangeplant maar voortkomen uit uitgroei.

2 Ulmus hollandica aan de Klimopzoom naast Nagelkruidzoom 1 in de beplanting.
De bomen hebben iepziekte. Op de locatie worden 2 Quercus palustris Green Pillar teruggeplaatst in het plantseizoen 2021/2022.

 

Informatie