BekendmakingMeldingen geluid

Geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Hoogmadeseweg 41 C
Datum:  zaterdag 27 december 2014 van 20.00 uur tot 01.00 uur

              maandag 29 december 2014 van 20.00 uur tot 01.00 uur.

 

 

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Zijldijk 32
Datum:  vrijdag 19 december 2014 van 20.00 uur tot 01.00 uur

              woensdag 24 december 2014 van 19.00 uur tot 00.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

Informatie