BekendmakingMeldingen geluid

Melding geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Bedrijvenweg 22 D  
Datum:  11 januari 2014 van 20.00 tot 01.00 uur

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Zijlstroom 137
Datum:  11 januari 2014 van 21.00 tot 01.00 uur

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Zijldijk 28      
Datum:  14 februari 2014 van 19.30 tot 01.00 uur
               9 augustus 2014 van 20.30 tot 01.00 uur   

Informatie