BekendmakingMeldingen geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 137
Datum: 7 januari 2017 van 21.00 tot 01.00 uur

 

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Van der Marckstraat 19
Datum: 29 oktober 2016 van 20.00 tot 01.00 uur

Informatie