BekendmakingMeldingen geluid

Melding geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 9 september 2018 van 16.00 uur tot 21.30 uur
Locatie : Bloemerd 8
Datum melding : 10 augustus 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 28 september 2018 van 21.00 uur tot 02.30 uur
Locatie : Zijlstroom 79
Datum melding : 4 augustus 2018

 

Informatie