BekendmakingMeldingen geluid

MELDINGEN GELUID

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 13 oktober 2018 van 20.00 uur tot 23.00 uur
Locatie : Bloemerd 8
Datum melding : 17 september 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 14 oktober 2018 van 17.00 uur tot 22.00 uur
Locatie : Bloemerd 8
Datum melding : 17 september 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 18 november 2018 van 17.00 uur tot 22.00
uur
Locatie : Bloemerd 8
Datum melding : 17 september 2018

Informatie