BekendmakingMeldingen geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 8 december 2018 van 21.00 uur tot 01.00 uur
Locatie : Bloemerd 2
Datum melding : 15 oktober 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 3 november 2018 van 19.00 uur tot 01.30 uur
Locatie : Boomgaardlaan 18
Datum melding : 17 oktober 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 11 november 2018 van 15.00 uur tot 20.00 uur
Locatie : Zijldijk 32
Datum melding : 21 oktober 2018

Informatie