BekendmakingMeldingen geluid week 13 2019

Meldingen geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 30 maart 2019 van 22.00 uur tot 4.00 uur
Locatie: Zijlstroom 137
Datum melding: 4 maart 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 4 april 2019 van 21.00 uur tot 1.00 uur
Locatie: Zijlstroom 137
Datum melding: 4 maart 2019

Informatie