BekendmakingMeldingen geluid week 20

Melding geluid

Incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 137
Datum: 2 juli 2017 van 21.00 uur tot 23.00 uur
Datum: 6 juli 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur

 

Informatie