BekendmakingMeldingen geluid week 20 2019


Bloemerd
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 21 juni 2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Bloemerd 8
Datum melding: 23 april 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 22 juni 2019 van 10.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Bloemerd 8
Datum melding: 24 april 2019

Informatie