BekendmakingMeldingen geluid week 21 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 3 juni 2019 van 10.30 uur tot 23.00 uur
Locatie: Bloemerd 2
Datum melding: 21 februari 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 7 juni 2019 van 21.30 uur tot 02.30 uur
Locatie: Zijlstroom 79
Datum melding: 30 april 2019

Informatie