BekendmakingMeldingen geluid week 22 2019

GELUID


Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 2 juni 2019 van 16.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Bloemerd 8
Datum melding: 16 mei 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 4 juni 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Boomgaardlaan 20
Datum melding: 24 april 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluid en licht hinder van 11 tot en met 14 juni 2019 van 23.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Hoogmadeseweg 41
Datum melding: 14 mei 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 6 juli 2019 van 14.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Bloemerd 8
Datum melding: 23 april 2019

Informatie