BekendmakingMeldingen geluid week 25 2019

MELDING GELUID

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 5 juli 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 19 november 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 21 juni 2019 van 17.00 uur tot 23.30 uur
Locatie: Bloemerd 7
Datum melding: 12 juni 2019

Informatie