BekendmakingMeldingen geluid week 35


Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 6 september 2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: van Diepeningenlaan 2
Datum melding: 20 november 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 6 september van 19.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Bloemerd 7
Datum melding: 8 augustus 2019

Informatie