BekendmakingMeldingen geluid week 48

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 30 december 2019 van 19.00 tot 01.00 uur
Locatie: Hoogmadeseweg 41
Datum melding: 10 oktober 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 7 december 2019 van 21.00 tot 01.00 uur
Locatie: Zijlstroom 137
Datum melding: 13 november 2019

Informatie