BekendmakingMeldingen geluid Zijlstroom/Zijldijk

Driegatenbrug

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 137
Datum: 23 september 2016, 1 oktober 2016, 23 oktober 2016, 5 november 2016 van 21.00 uur tot 01.00 uur.

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 28
Datum: 30 september 2016 van 17.00 uur tot 00.00 uur, 4 november 2016 van 18.00 tot 01.00 uur

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijldijk 32
Datum: 2 oktober 2016 van 20.00 uur tot 00.00 uur.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 137  Leiderdorp Nederland en op Zijlstroom 38  Leiderdorp Nederland en op Zijldijk 32  Leiderdorp Nederland