BekendmakingMeldingen geluidshinder

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 7 september 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 28 september 2017

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 1 september 2018 van 19.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijldijk 32
Datum melding: 11 juni 2018

 

Informatie