BekendmakingMeldingen geluidshinder

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 5 mei 2018 van 20.00 uur tot 01.00uur
Locatie : Zijldijk 32
Datum melding : 9 april 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 5 mei 2018 van 14.00 uur tot 00.00uur
Locatie : van Diepeningenlaan 2
Datum melding : 10 april 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 27 april 2018 van 14.00 uur tot 00.00uur
Locatie : van Diepeningenlaan 2
Datum melding : 10 april 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 12 mei 2018 van 20.00 uur tot 01.00uur
Locatie : Zijldijk 32
Datum melding : 10 april 2018

Informatie