BekendmakingMeldingen geluidshinder

Ouderzorg
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 11 en 12 juni 2018 van 16.00 – 00.00 uur.
Locatie : Hoogmadeseweg 41c
Datum ontvangst : 30 april 2018

Driegatenbrug
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 21 september 2018 van 15.00 – 01.00 uur.
Locatie : Zijldijk 28
Datum ontvangst : 30 april 2018

 

Informatie