BekendmakingMeldingen noodkap week 42

NOODKAP


Vellen van een eik en een es. De eik is in onbalans geraakt na het verliezen van een deel van de kroon. Er kunnen grote takken uit de bomen breken of de eik zou kunnen omvallen. De es heeft veel dood hout in de kroon.De bomen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: Bloemerd 2, Speeltuin op terrein R.C.L.
Datum besluit: 2 oktober 2019

Vellen van een populier. De stam van de boom is doormidden gespleten en de boom staat scheef, de populier zou hierdoor kunnen omvallen en vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: Oude Spoorbaan 1
Datum besluit: 2 oktober 2019

Vellen van een dode beuk. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom zou kunnen omvallen; de beuk vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: Loevestein 16
Datum besluit: 2 oktober 2019

Informatie