BekendmakingMeldingen noodkap week 43

Noodkap
Vellen van dode lijsterbes. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom kan in zijn geheel omvallen. De boom vormt hierdoor een gevaar voor openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Coornhertdreef 42
Datum besluit: 15 oktober 2019

Vellen van dode haagbeuk. Er kunnen grote takken uit de boom breken. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Van der Marckstraat 16
Datum besluit: 15 oktober 2019

Vellen van dode meelbes. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom kan in zijn geheel omvallen. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Schepenstraat 9
Datum besluit: 15 oktober 2019

Vellen van dode meelbes. Er kunnen grote takken uit de boom breken. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Schoutenstraat 9
Datum besluit:16 oktober 2019

Vellen van dode meelbes. Er kunnen grote takken uit de boom breken. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Van der Valk Boumanweg 6
Datum besluit: 16 oktober 2019

Vellen van dode esdoorn. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom kan in zijn geheel omvallen. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Loevestein 10
Datum besluit: 16 oktober 2019

Vellen van drie dode bomen (linde, paardenkastanje en iep) Er kunnen grote takken uit de bomen breken of de bomen kunnen in zijn geheel omvallen. De bomen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Engelendaal 1
Datum besluit: 16 oktober 2019

Vellen van een dode appelboom. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom kan in zijn geheel omvallen. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Huygendreef 4
Datum besluit: 16 oktober 2019

Informatie