BekendmakingMeldingen noodkap week 44

Vellen van twee dode prunussen. Er kunnen grote takken uit de bomen breken; de prunussen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: tegenover Vronkenlaan 13
Datum besluit: 28 oktober 2019

Vellen van een dode els. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom kan omvallen; de els vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: naast Mauritssingel 54a
Datum besluit: 28 oktober 2019

Vellen van een dode meelbes. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom kan omvallen; de meelbes vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: ter hoogte van Dijkgravenlaan 6
Datum besluit: 28 oktober 2019

Informatie