BekendmakingMeldingen noodkap week 45

NOODKAP
Vellen van een iep. De boom is aangetast door de iepziekte en is verwijderd om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Locatie: Eikenlaan 1
Datum besluit: 29 oktober 2019

Informatie