BekendmakingMeldingen noodkap week 46

Noodkap
Vellen van een Robinia. De boom is aangetast door zwavelzwam en bruinrot, hierdoor kunnen er grote takken uit de boom breken. De Robinia vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Emmastraat 12
Datum aanschrijving: 7 november 2019

Vellen van een dode den. Er kunnen grote takken uit de boom breken of de boom kan in zijn geheel omvallen. De den vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: bij Saturnus 3
Datum aanschrijving: 7 november 2019

Informatie