BekendmakingMeldingen verkeer & vervoer week 24 2019

Besluit aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de van Effendreef bij perceelnummer 27M te Leiderdorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juni 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de van Effendreef t.h.v. perceelnummer 27M te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 juni 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 12 juni tot en met 24 juli ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 24 juli 2019 de tijd.

Informatie